امروز: چهارشنبه 27 دی 1396 برابر با 17 ژانویه 2018

مطالب دیدنی ریاضیات

مطالب دیدنی ریاضیات (24)

شنبه, 24 تیر 1391 ساعت 08:21

دست سازه‌های ریاضی2

نوشته شده توسط

به کارگیری دست سازه‌های ریاضی

زندگی تنها به این درد می خورد که انسان به دو کار مشغول شود: اول ریاضیات را بخواند. دوم ریاضیات را به دیگران بیاموزد. و اما من رياضیات را دوست دارم نه به خاطر اینکه پایه صنعت ما بر آن است بلکه به این خاطر که بسیار زیباست، ریاضیات، همیشه و همه جا بلندگوی این شعار است که فعالیت و استعداد آدمی پایان ناپذیر است.

سه شنبه, 06 تیر 1391 ساعت 12:47

دست سازه‌های ریاضی1

نوشته شده توسط

دست سازه‌های ریاضی و تلاش دانشجویی

زندگی تنها به این درد می خورد که انسان به دو کار مشغول شود: اول ریاضیات را بخواند. دوم ریاضیات را به دیگران بیاموزد. و اما من رياضیات را دوست دارم نه به خاطر اینکه پایه صنعت ما برآن است بلکه به این خاطر که بسیار زیباست، ریاضیات، همیشه و همه جا بلندگوی این شعار است که فعالیت و استعداد آدمی پایان ناپذیر است.

سه شنبه, 06 تیر 1391 ساعت 12:41

تصاویر فراکتالی 6

نوشته شده توسط

فراکتال ها در اختر فیزیک

هیچ کس واقعا نمی داند چند ستاره در آسمان شب چشمک می زند، ولی نحوه شکل گیری و قرارگیری آنها در عالم همواره مایه حیرت و شگفتی بوده است. اختر فیزیکدانان بر این باورند که ماهیت فراکتالی گاز میان ستاره ای کلید راهنمای این مسأله باشد. فراکتال پخش و انتشار گازها به صورت سلسله مراتبی است که نظیر آن در خزیدن های دود در هوا یا موج خوردن ابرها در آسمان دیده می شود. اشکال آشفتگی ابرها در آسمان و در فضا الگویی نامنظم، اما تکرار شونده به آنها می بخشد که توصیفش بدون کمک گرفتن از هندسه فراکتالی غیرممکن خواهد بود.

دوشنبه, 05 تیر 1391 ساعت 20:15

تصاویر فراکتالی 5

نوشته شده توسط

فرش قرمز دانش برای هندسه فراکتالی

امروز به لطف مندل برو و نظریه معاصر بی نظمی، ما به درکی ریاضیاتی از برخی فعالیت های تاکنون مخفی و رازآلود طبیعت نائل شده ایم. ما برای نخستین بار فهمیده ایم که چرا ۲ درخت نزدیک به یکدیگر در جنگل که در یک زمان و از یک خاک و از یک خانواده با ژن های یکسان در حال رشد و نمو هستند، هر کدام به شکلی منحصر به فرد از کار درخواهند آمد. درست همانند هر برف دانه ای که از یک ابر و در یک زمان و تحت شرایط یکسانی تشکیل شده و فرود می آیند، ولی باز هم هر کدام از آنها بی مانند و یگانه هستند و با بقیه برف دانه ها فرق دارند. چنین حالتی تنها به واسطه خصلت بی نهایتی که در بعدها و تأثیر متقابل تصادف و احتمال یا همان بی نظمی غیر قابل پیش بینی وجود دارد، امکان پذیر می شود. هندسه فراکتالی بر بسیاری از حوزه های علوم مانند اخترفیزیک و علوم زیستی سایه افکنده و به یکی از مهم ترین تکنیک های دانش گرافیک رایانه بدل شده است.

جمعه, 02 تیر 1391 ساعت 18:30

تصاویر فراکتالی 7

نوشته شده توسط

فراکتال ها در علوم زیستی

مدلسازی طبیعت با استفاده از بازنمایی های هندسه اقلیدسی که ضربان خون را به صورت موج سینوسی، درختان سوزنی برگ را به صورت مخروط و غشای سلولی را به صورت منحنی و سطوح صاف و ساده به نمایش می گذاشت، تغییر خواهد کرد. نمونه های بارزی از اشکال فراکتالی را می توان در بدن انسان یافت. شناخته شده ترین مثال فراکتال بدن مجموعه رگ ها و شریان های دستگاه گردش خون پستانداران و انسان است. ساختار نایژه ای شش های انسان از جمله فراکتال های زیبا و مثال زدنی زنده محسوب می شود که ویژگی خودمتشابهی و ایجاد نسخه های مکرر خردتر از نمونه کل را تا بیش از ۱۵ انشعاب مسلسل و پی در پی به نمایش می گذارند. کشفیات تازه در حوزه تحقیقات مغز به وجود یک ساختار فراکتالی مبتنی بر ۶ ضلعی ها اشاره دارد که ممکن است در نحوه سازماندهی میدان های گیرندگی بصری بخش قشری مغز نقش داشته باشد. دانشمندان کشف کرده اند معماری پایه یک کروموزم ساختاری درختی دارد و هر کروموزم شامل میکروکروموزم های بسیاری می شود که می توان با تئوری فراکتال آن را توضیح داد. از طرفی ویژگی خودمتشابهی ذاتی فراکتال ها در توالی های DNA نیز مشخص شده است. به عقیده برخی زیست شناسان، از شناسایی خصوصیات فراکتالی دی . ان .ای می توان برای حل روابط تکاملی جانوران استفاده کرد. دانش زیست شناسی ممکن است در آینده برای ارائه مدل های جامعی از الگوها و فرآیندهای مشاهده شده در طبیعت از هندسه فراکتال استفاده کند.

جمعه, 02 تیر 1391 ساعت 18:30

تصاویر فراکتالی 4

نوشته شده توسط

 هندسه بعد چهارم یا هندسه طبیعت

 بنوا مندل برو (۱۳۸۹ ـ ۱۳۰۳) پدر هندسه فراکتالی، مبدع واژه فراکتال و کاشف مجموعه مندل برو است که تقریبا مادر تمام فراکتال ها محسوب می شود. مندل برو در نوجوانی، آموزش و تعلیمات رسمی منظمی کسب نکرد و به گفته خودش هیچ گاه نتوانست الفبا و جدول ضرب را درست و حسابی فرا بگیرد، اما در عین حال در برخی حوزه های زبان شناسی، نظریه بازی ها و احتمالات، دانش هوانوردی، مهندسی، علم اقتصاد، فیزیولوژی، جغرافیا، نجوم و صد البته فیزیک کارشناس و خبره بود. مندل برو از دانش پژوهان مشتاق تاریخ علم نیز بود و از همه مهم تر جزو نخستین ریاضیدانان جهان به لحاظ دسترسی به رایانه های پر سرعت محسوب می شود.

شنبه, 12 شهریور 1390 ساعت 21:44

تصاویر فراکتالی 3

نوشته شده توسط

فراکتال ها، پنجره ریاضیات رو به هستی

 بسیاری از مردم مسحور زیبایی خیره کننده تصاویری موسوم به فراکتال ها می شوند. فراکتال ها شاخه تلفیقی جدیدی از ریاضیات و هنر محسوب می شوند و شاید علت آن که فراکتال ها در نظر بیشتر افراد به چشم تصاویری زیبا مناسب پیشخوان رایانه ها یا طرح های بدیع و اصیل کارت پستالی دیده می شوند همین آمیختگی ریاضی و زیباشناختی آن است.

دوشنبه, 30 اسفند 780 ساعت 14:08

معمای باز کردن بند از دستان

نوشته شده توسط

 معمای باز کردن بند از دستان

آیا می توانید بدون اینکه بندها را پاره یا گره ها را باز کنید، بند ها را از دستان خارج کنید؟

شنبه, 12 شهریور 1390 ساعت 22:09

تصاویر فراکتالی 8

نوشته شده توسط

تصاویر فراکتالی

هندسه ی فراکتالی، حرکت اشکال در فضا را ثبت می‌کند و ناهمواری دنیا و انرژی و تغییرات دینامیک آن را نشان می‌دهد. اما حقیقت این است که فراکتال موضوع ساده ای است. به سادگی ابرها یا شعله های آتش.

در ادامه، تصاویر زیبایی از فراکتال ها را مشاهده می نمایید.

شنبه, 12 شهریور 1390 ساعت 21:44

تصاویر فراکتالی 2

نوشته شده توسط

مشاهده زیبایی های ریاضی در هندسه فراکتالی

فرکتال، یا فراکتال (Fractal) یا بَرخال ساختاری هندسی است متشکل از اجزایی که با بزرگ کردن هر جزء به نسبت معین، همان ساختار اولیه به دست آید. به عبارتی دیگر برخال ساختاری است که هر جزء از آن با کلش همانند است. فراکتال‌ها شکل‌هایی هستند که بر خلاف شکل‌های هندسی اقلیدسی به هیچ وجه منظم نیستند. این شکل‌ها اولاً سرتاسر نامنظم اند، ثانیاً میزان بی نظمی آنها در همه مقیاسها یکسان است و جسم فراکتال از دور ونزدیک یکسان دیده می‌شود. به تعبییر دیگر خودمتشابه است.[۱]از فراکتالها به عنوان یکی از ابزارهای مهم در گرافیک رایانه‌ای نام می‌برند، اما هنگام پیدایش این مفهوم جدید بیشترین نقش را در فشرده سازی فایلهای تصویری بازی می‌کنند. 

صفحه1 از2

سایت جامع ساحل ریاضیات

سایت جامع ساحل ریاضیات

سایت جامع ساحل ریاضیات

سایت آزمون آنلاین شخصی

کلیه اساتید دانشگاه‌ها، معلمان دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و اولیاء دانش‌آموزان می‌توانند "سایت آزمون آنلاین شخصی" داشته باشند. طرح کردن سؤالات یک آزمون، چاپ و تکثیر آن‌ها، برگزاری آزمون به روش سنتی، تصحیح اوراق و اعلام نتایج از مشکلات عمده آموزشگران است.ادامه مطلب

​مرکز آپلود رایگان ساحل ریاضیات

با آپلود فایل های تصویری و غیرتصویری شما می توانید به وبلاگ خودتان جلوه زیبا و پر محتوا بدهید. کلیه مهمانان و کاربران  ساحل ریاضیات، مي توانند فايل هاي خود را به صورت رايگان بر روي سرور ما به اشتراك بگذارند، تا هم خودشان و هم ديگران از آن در هر جا كه اينترنت باشد استفاده كنند. ادامه مطلب

تالار گفتگوی ساحل

ویژه کلیه ایرانیان و علاقه‌مندان به گفتگوی علمی و آموزشی تالار گفتگوی ساحل یک پرتال قدرتمند، مبتنی بر وب است که کاربران آن می‌توانند همه نوع فایل را ارسال یا دریافت نمایند. در این تالار دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید و اعضاء انجمن‌ها قادر به ارتباط با یکدیگر هستند. ادامه مطلب