امروز: چهارشنبه 27 دی 1396 برابر با 17 ژانویه 2018

آموزش آمار و احتمالات

آموزش آمار و احتمالات (12)

دوشنبه, 17 مرداد 1390 ساعت 23:14

فصل اول:‌ آمار توصیفی

نوشته شده توسط

فصل اول:‌ آمار توصیفی


مقدمه
تعاریف اولیه
فراوانی
فراوانی نسبی
فروانی تجمعی نسبی
جدول آماری
جدول فراوانی برای داده‌های گسسته
جدول فراوانی برای داده‌های پیوسته
نمودارهای آماری
نمودار‌های آماری برای داده‌های گسسته
نمودارهای میله‌ای
نمودارهای دایره‌ای
نمودار‌های آماری برای داده‌های پیوسته
هیستوگرام (نمودار ستونی)
چند برابر فراوانی
منحنی فراوانی
پارامتر‌های مرکزی و پراکندگی
پارامتر‌های مرکزی
میانگین
میانه
مد یا نما
چولگی توزیع فروانی
مقدار عدم تقارن یا ضریب چولگی
ضریب کشیدگی


دوشنبه, 17 مرداد 1390 ساعت 23:09

فصل دوم:‌ آنالیز ترکیبی و احتمال

نوشته شده توسط

فصل دوم:‌ آنالیز ترکیبی و احتمال

 

آنالیز ترکیبی
جایگشت
ترکیب‌های n شی به گروه‌های rتایی
ترکیب و مسایل انتخاب
فضای نمونه و پیشامد
انواع پیشامد‌ها و اعمال روی پیشامد‌ها
احتمال
قوانین احتمال
احتمال روی فضای نمونه‌ی نامتناهی
فضای نمونه‌ی پیوسته
احتمال شرطی
قانون ضرب احتمال
پیشامد‌های مستقل
فرمول احتمال بینر و فرمول تفکیک احتمال

 

 

دوشنبه, 17 مرداد 1390 ساعت 23:05

فصل سوم:‌ متغیرهای تصادفی و توابع توزیع

نوشته شده توسط

فصل سوم:‌ متغیرهای تصادفی و توابع توزیع


تعریف متغیر تصادفی
انواع متغیرهای تصادفی
توابع توزیع و چگالی برای متغیرهای تصادفی گسسته
خواص توابع توزیع
توابع چگالی
توابع توزیع و چگالی برای متغیرهای تصادفی پیوسته


دوشنبه, 17 مرداد 1390 ساعت 23:02

فصل چهارم: امید ریاضی

نوشته شده توسط

فصل چهارم: امید ریاضی


امیدریاضی
برخی از خواص امید ریاضی
امید ریاضی تابعی از یک متغیر تصادفی
گشتاورها
تابع مولد گشتاور
امیدریاضی برای متغیر تصادفی پیوسته


دوشنبه, 17 مرداد 1390 ساعت 22:59

فصل پنجم: متغیرهای تصادفی دو و چندبعدی

نوشته شده توسط

فصل پنجم: متغیرهای تصادفی دو و چندبعدی


متغیرهای تصادفی دو و چندبعدی
تابع توزیع دومتغیره
امیدریاضی و گشتاورها برای توابع چگالی دومتغیره
کوواریانس یا همپراشی
ضریب همبستگی خطی بین X وY


دوشنبه, 17 مرداد 1390 ساعت 22:56

فصل ششم:‌ برخی توابع توزیع گسسته

نوشته شده توسط

فصل ششم:‌ برخی توابع توزیع گسسته


برخی توابع توزیع گسسته
متغیر تصادفی برنولی و دوجمله‌ای
متغیر تصادفی دو جمله‌ای
مد توزیع دوجمله‌ای
متغیر تصادفی هندسی (نوع اول)
متغیر تصادفی هندسی (نوع دوم)
متغیر تصادفی دوجمله‌ای منفی (نوع اول)
متغیر تصادفی دوجمله‌ای منفی (نوع دوم)
متغیر تصادفی فوق هندسی
تقریب توزیع فوق هندسی به وسیله‌ی توزیع دوجمله‌ای
متغیر تصادفی پواسن
مد توزیع پواسن
تقریب توزیع دوجمله‌ای به وسیله‌ی متغیر پواسن
توزیع یکنواخت


دوشنبه, 17 مرداد 1390 ساعت 22:52

فصل هفتم: توزیع‌های مبتنی بر متغیر تصادفی

نوشته شده توسط


فصل هفتم: توزیع‌های مبتنی بر متغیر تصادفی


توزیع یکنواخت پیوسته
متغیر تصادفی نمایی
رابطه‌ی توزیع هندسی و توزیع نمایی
توزیع گاما
توزیع نرمال
محاسبه‌ی مقادیر احتمال متغیر تصادفی نرمال
تقریب توزیع دوجمله‌ای به توزیع نرمال
تقریب توزیع پواسن به توزیع نرمال


دوشنبه, 17 مرداد 1390 ساعت 22:49

فصل هشتم: توزیع‌های نمونه‌ای

نوشته شده توسط

 

فصل هشتم: توزیع‌های نمونه‌ای


نمودار تصادفی
آماره‌ها
آماره مرتب، میانه و برد نمونه
تابع توزیع نمونه‌ای
نامساوی چبی‌چف
قضیه‌ی حد مرکزی

 

 

دوشنبه, 17 مرداد 1390 ساعت 22:46

فصل نهم: توزیع‌های برخی از آماره‌ها

نوشته شده توسط

فصل نهم: توزیع‌های برخی از آماره‌ها


توزیع نمونه‌ای میانگین نمونه (ایکس بار)
توزیع نمونه‌ای واریانس نمونه
توزیع خی‌دو
تابع توزیع آماره‌ی مرتب
توزیع نمونه‌ای
محاسبه‌ی مقادیر احتمال
توزیع نمونه‌ای نسبت واریانس‌های نمونه
تقریب توزیع F‌ به توزیع خی دو
توزیع نمونه‌ای اختلاف میانگین‌ها

 

 

دوشنبه, 17 مرداد 1390 ساعت 22:43

فصل دهم: برآورد

نوشته شده توسط

 

فصل دهم: برآورد


برآورد
برآورد نقطه‌ای
برآورد به روی گشتاور‌ها
برآورد به روش حداکثر احتمال
خواص برآورد کننده‌ها
متوسط مربع خطا (MSE)
برآورد کننده‌ی سازگار
قضیه
آماره کافی
خاصیت پایانی برآورد کننده‌ها
برآورد فاصله‌ای
فاصله‌ی اطمینان برای متغیر تصادفی نمایی با پارامتر مجهول
فاصله‌ی اطمینان برای نسبت p با تعداد نمونه‌های زیاد در توزیع برنولی
فاصله‌ی اطمینان برای تفاضل نسبت دو جامعه با تعداد نمونه‌های زیاد
فاصله‌ی اطمینان برای نسبت واریانس‌های دو متغیر تصادفی نرمال
فاصله‌ی اطمینان برای تفاضل‌ میانگین‌های دو جامعه‌ی نرمال

 

 

سایت جامع ساحل ریاضیات

سایت جامع ساحل ریاضیات

سایت جامع ساحل ریاضیات

سایت آزمون آنلاین شخصی

کلیه اساتید دانشگاه‌ها، معلمان دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه و اولیاء دانش‌آموزان می‌توانند "سایت آزمون آنلاین شخصی" داشته باشند. طرح کردن سؤالات یک آزمون، چاپ و تکثیر آن‌ها، برگزاری آزمون به روش سنتی، تصحیح اوراق و اعلام نتایج از مشکلات عمده آموزشگران است.ادامه مطلب

​مرکز آپلود رایگان ساحل ریاضیات

با آپلود فایل های تصویری و غیرتصویری شما می توانید به وبلاگ خودتان جلوه زیبا و پر محتوا بدهید. کلیه مهمانان و کاربران  ساحل ریاضیات، مي توانند فايل هاي خود را به صورت رايگان بر روي سرور ما به اشتراك بگذارند، تا هم خودشان و هم ديگران از آن در هر جا كه اينترنت باشد استفاده كنند. ادامه مطلب

تالار گفتگوی ساحل

ویژه کلیه ایرانیان و علاقه‌مندان به گفتگوی علمی و آموزشی تالار گفتگوی ساحل یک پرتال قدرتمند، مبتنی بر وب است که کاربران آن می‌توانند همه نوع فایل را ارسال یا دریافت نمایند. در این تالار دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید و اعضاء انجمن‌ها قادر به ارتباط با یکدیگر هستند. ادامه مطلب